WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nghiên cứu & Chuyển giao

Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu của Trung tâm CEE

Chuyển giao

Chuyển giao

Tin tức về các hoạt động và chuyển giao công nghệ

Công bố

Công bố

Các công bố nghiên cứu của Trung tâm CEE

Tin tức

Văn hóa & Hoạt động

Tin tức về hoạt động của Trung tâm CEE

Nghiên cứu & Chuyển giao CN

Tin tức về các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Đối tác

Liên hệ

Trung tâm Điện - Điện Tử - Đại học Duy Tân

Phòng 401-402, Tầng 4, Khu D, Cơ sở Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0236 3503908 - 0935666394