WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Hệ thống Điện - Điện tử

Hệ thống cấp phiếu xếp hàng điện tử không đây

Mô tả chung: Trong vài năm trở lại đây, một trong những xu huớng chủ yếu trong các thiết kế với vi điều khiển là sử dụng các chip ARM7 và ARM9 như một vi điều khiển đa dụng. Ngày nay các nhà sản xuất IC đưa ra thị truờng hơn 240 dòng vi điều khiển sử dụng lõi ARM. Tập đoàn ST Microelectronic vừa cho ra mắt dòng STM32, vi điều khiển đầu tiên dựa trên nền lõi ARM Cortex-M3 thế hệ mới do hãng ARM thiết kế, lõi ARM Cortex-M3 là sự cải tiến của lõi ARM7 truyền thống, từng mang lại sự thành công vang dội cho công ty ARM. Dòng STM32 thiết lập các tiêu chuẩn mới về hiệu suất, chi phí, cung như khả năng đáp ứng các ứng dụng tiêu thụ năng luợng thấp và tính điều khiển thời gian thực khắt khe. Các chip ARM7 và ARM9 đuợc các nhà sản xuất bán dẫn thiết kế với giải pháp riêng của mình, đặc biệt là phần xử lí các các ngắt đặc biệt (exception) và các ngắt thông thường (interrupt). Cortex-M3 đưa ra một lõi vi điều khiển chuẩn nhằm cung cấp phần tổng quát, quan trọng nhất của một vi điều khiển. ARMVN Kiến trúc cơ bản của SMT32 - ARM Cortex M3 bao gồm hệ thống ngắt (interrupt system), SysTick timer (đuợc thiết kế cho hệ điều hành thời gian thực), hệ thống kiểm lỗi (debug system) và memory map. Không gian địa chỉ 4Gbyte của Cortex-M3 đuợc chia thành các vùng cho mã chương trình, SRAM, ngoại vi và ngoại vi hệ thống. Hiện nay Trung tâm CEE có 8 kit ARM 7 phục vụ thực hành và thực tập cho sinh viên. Kit gồm các modun cơ bản phục vụ cho đào tạo như: led đơn, led ma trận, led 7 đoạn, LCD, … Sinh viên có thể đến tại trung tâm để được giới thiệu và thực hành trên Kit.

Giá: VNĐ

Liên hệ