WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Hệ thống Điện - Điện tử

Hệ thống Hỗ trợ gọi Y tá trực khẩn cấp trong Bệnh viện

Mô tả chung: Hệ thống Hỗ trợ gọi Y tá trực khẩn cấp trong Bệnh viện. Hoạt động truyền báo hiệu hoàn toàn không dây trên nền sóng RF tầng số 433Mhz.

Giá: Đang cập nhật VNĐ

Liên hệ