WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Liên hệ

Phản hồi

Liên hệ

Trung tâm Điện - Điện Tử - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Phòng 401-402, Tầng 4, Khu D, Cơ sở Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3503908 - 0935666394