-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Liên hệ

Phản hồi

Liên hệ

Trung tâm Điện - Điện Tử - Đại học Duy Tân

Địa chỉ: Phòng 401, Tầng 4, Khu D, Cơ sở Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3503908 - 0935666394