-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Tư vấn thiết kế

ETS (Education of Technology Solutinons) - Thiết bị đào tạo, dạy nghề.

Tư vấn thiết kế và thi công các thiết bị đào tạo thực hành và dạy nghề cho các cơ sở đào tạo từ Phổ thông đến Đại học. 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

LAS (Life/ Factory Automation Solutions) - Thiết bị dân sinh, sản xuất

Tư vấn, thiết kế và thi công các hệ thống tự động hóa hoặc hệ thống thông minh ...