-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

IC Design

Lõi IP Điều Khiển AD9467-SPI Trên Nền Zynq-7020 SoC FPGA

Mô tả chung: Nghiên cứu và thiết kế IP-core AD9467-SPI Controller với Zynq-7020 SoC trên nền vi mạch khả trình FPGA. Mục tiêu 1: Hoàn thành module thiết kế HDL thực hiện giao tiếp với AD9467-SPI truy xuất dữ liệu trên Zynq-7020 SoC FPGA (MicroZed Evaluation KIT) Mục tiêu 2: Hoàn thành việc thiết kế IP-core Controller (lập trình C/C++) để điều khiển Zynq-7020 SoC (MicroZed Evaluation KIT) lái AD9467-SPI truy xuất dữ liệu trên hệ thống nhúng (Linux OS) Mô tả chức năng hoạt động: Thông qua một giao tiếp SPI, phần mềm có thể truy cập đến các thanh ghi AD9467/AD9517-4, nó cung cấp khả năng để khởi tạo và cấu hình cho ADC và/hoặc cho chip clock. Giao tiếp LVDS thực hiện việc bắt (capturing) và đệm dữ liệu từ khối ADC. Giao tiếp DMA sau đó sẽ làm nhiệm vụ truyền các mẫu đến bộ nhớ mở rộng DDR-DRAM. Quá trình bắt dữ liệu thì được khởi tạo bằng phần mềm. Trạng thái của quá trình bắt dữ liệu (vượt ngưỡng (over flow), quá mức (over the range)) sẽ được thông báo đến phần mềm.

Giá: 0 VNĐ

Sản phẩm khác