-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Máy tự động hóa

CẦN CẨU XƯỞNG CƠ KHÍ

Mô tả chung: Nội dung là thiết kế chế tạo 1 cần cẩu để cơ khí hóa khâu nâng hạ thép. Cần cầu cao 2,3 m, rộng 2,5 m, không bị lật, có trang bị pa lăng xích.Trước đây để nâng 1 tấm thép nguyên khổ cần 6 người, nay chỉ cần 2 người. Sáng kiến mang lại năng suất, an toàn trong lao động, ước chứng tiết kiệm 100 triệu đồng / năm. Đã được Hội đồng sáng kiến của trường ra quyết định công nhận.

Giá: 0 VNĐ