-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Thái Thị Hồng Nhung

Chuyên ngành:  Tin học viễn thông

Chức vụ:  ADMINISTRATOR

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  hongnhungtvt@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Lý lịch:  Mình làm việc ở Trung tâm CEE từ năm 2010, công việc chính của mình là quản lý phòng thực hành, quản lý các thiết bị kỹ thuật của Trung tâm, quản lý các công việc hành chính, ngoài ra mình còn tham gia nhóm QA - thực hiện việc test thiết bị và viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành và các hợp đồng mua bán.