-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Ban lãnh đạo

Nguyễn Văn Thọ

Chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông

Chức vụ:  TECHNICAL ADVISER

Trình độ:  Nghiên cứu sinh

Hà Đắc Bình

Chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông

Chức vụ:  DIRECTOR

Trình độ:  Tiến sĩ

Trần Lê Thăng Đồng

Chuyên ngành:  Khoa Học Máy Tính

Chức vụ:  VICE DIRECTOR

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  tranthangdong@duytan.edu.vn

Địa chỉ:  K814/77 Trần Cao Vân - Đà Nẵng

Đặng Ngọc Sỹ

Chuyên ngành:  Khoa Học Máy Tính

Chức vụ:  DEPUTY DIRECTOR

Trình độ:  Thạc sĩ

Chuyên viên

Phạm Quyền Anh

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  ELECTRICAL ENGINEER

Trình độ:  Kỹ Sư

Email:  phamquyenanh.qb@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Nguyễn Hữu Chiến

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  PCB DESIGN ENGINEER

Trình độ:  Kỹ Sư

Email:  huuchiendtu@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Tạ Quốc Việt

Chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông

Chức vụ:  IC DESIGN ENGINEER

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  taquocviet@dtu.edu.vn

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Thái Thị Hồng Nhung

Chuyên ngành:  Tin học viễn thông

Chức vụ:  ADMINISTRATOR

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  hongnhungtvt@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Đàm Minh Tùng

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  IC DESIGN ENGINEER

Trình độ:  NCS

Email:  minhtungdam@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Nguyễn Duy Hòa

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  LEAD ELECTRICAL ENGINEER

Trình độ:  Cao học

Email:  hoaduynguyen2302@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Võ Hoàng Anh

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  ELECTRICAL ENGINEER

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  vhanh83@yahoo.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Hoàng Thái Hòa

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  MECHANICAL ENGINEER

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  hoangthaihoa1991@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Đinh Hữu Quang

Chuyên ngành:  Cơ khí

Chức vụ:  MECHANICAL ENGINEER

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  cslamnhatquang@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Hoàng Nhật

Chuyên ngành:  Tin học viễn thông

Chức vụ:  PCB DESIGN ENGINEER

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  hoangnhat@duytan.edu.vn

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Phan Đức Yên

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  MECHANICAL ENGINEER

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  ducyen90@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng

Huỳnh Nil Giang

Chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông

Chức vụ:  Chuyên Viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  nilgiang.electronic91@gmail.com

Địa chỉ:  Hòa Minh - Liên Chiểu - TP Đà Nẵng