-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Đào tạo

Một số thủ thuật khi vẽ mạch với Altium

Một vài trick nho nhỏ khi vẽ mạch (Có thể bạn thừa biết!)

Chi tiết

Một số thủ thuật khi vẽ mạch với Altium

Với mong muốn ghi lại những thủ thuật khi vẽ mạch với Altium một cách chi tiết, do vậy mục này sẽ ngày 1 dài ra nên tôi tách ra khỏi bài viết ”Tổng hợp phím tắt trong Altium”. Bài viết này sẽ tổng hợp một số mẹo, hoặc những kinh nghiệm, thủ thuật cần thiết khi vẽ mạch với Altium.

Chi tiết

Một số thủ thuật khi vẽ mạch với Altium

Với mong muốn ghi lại những thủ thuật khi vẽ mạch với Altium một cách chi tiết, do vậy mục này sẽ ngày 1 dài ra nên tôi tách ra khỏi bài viết ”Tổng hợp phím tắt trong Altium”. Bài viết này sẽ tổng hợp một số mẹo, hoặc những kinh nghiệm, thủ thuật cần thiết khi vẽ mạch với Altium.

Chi tiết

Khóa học thực hành VHDL trên KIT FPGA

Học viên sẽ được học những kiến thức từ đơn giản đến nâng cao về kỹ thuật số. Được trang bị kiến thức về ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog, qua đó có thể xây dựng các thiết kế số và kiểm tra kết quả thông qua các bài thực hành trên Kit FPGA. Ngoài ra còn hướng dẫn cho học việc về luồn thiết kế vi mạch cũng như cơ hội khi làm trong lĩnh vưc này.

Chi tiết