-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Khoa học & Công nghệ

Lập trình Assembly-Bài 6-P1

Cú pháp:      Cmp     [Toán hạng đích][Toán hạng nguồn]

  • Trong đó: [Toán hạng đích], [Toán hạng nguồn] có thể là hằng, biến, thanh ghi hay ô nhớ. [Toán hạng đích] không thể là hằng số. [Toán hạng đích] và [Toán hạng nguồn] không thể đồng thời là ô nhớ.
  • Tác dụng: Lệnh Cmp (Compare) được sử dụng để so sánh giá trị/nội dung của [Toán hạng đích] so với [Toán hạng nguồn]. Tương tự như lệnh Sub, nó lấy [Toán hạng đích] trừ đi [Toán hạng nguồn] nhưng kết quả không làm thay đổi [Toán hạng đích] mà chỉ làm thay đổi giá trị của một số cờ hiệu: CF, ZF, OF,...

Kết quả so sánh của lệnh Cmp là: [Toán hạng đích] > [Toán hạng nguồn]; [Toán hạng đích] ≥[Toán hạng nguồn]; [Toán hạng đích] < [Toán hạng nguồn]; [Toán hạng đích] ≤[Toán hạng nguồn]; [Toán hạng đích] = [Toán hạng nguồn]; [Toán hạng đích] ≠ [Toán hạng nguồn];... mỗi kết quả sẽ tác động (0 →1, 1→0) đến một cờ tương ứng cụ thể nào đó.

Do đó, để biết được kết quả so sánh chương trình phải sử dụng các lệnh kiểm tra cờ (đó là cá lệnh nhảy), và chúng phải được đặt ngay sau lệnh so sánh. Như vậy lệnh Cmp sẽ không có ý nghĩa khi nó đứng độc lập.

Có thể nói ngược lại, lệnh Cmp được sử dụng để cung cấp điều kiện nhảy (thay đổi giá trị các cờ) cho các lệnh nhảy có điều kiện.    

Ví dụ 1:

  • Cmp        Ax, Bx                        ; so sánh giá tị thanh ghi Ax với Bx
  • Cmp        Ax, 20                        ; so sánh giá trị thanh ghi Ax với 20
  • Cmp        Ax, [SI]                      ; so sánh Ax với nội dung ô nhớ được chỉ bởi SI

Ví dụ 2:         

  • Cmp        Al, ‘A’                        ; so sánh giá trị thanh ghi Al với ‘A’
  • Cmp        Al, Var1                     ; so sánh giá trị thanh ghi Al với giá trị biến Var1

Tất cả cá lệnh Cmp ở trên điều không có ý nghĩa, vì nó không cho biết kết quả so sánh một cách trực tiếp mà phải ánh thông qua các cờ.

Lệnh Cmp không thể sử dụng để so sánh hoặc kiểm tra giá trị của các cờ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Công nghệ ô tô cảnh báo ngủ gật cho lái xe

Theo thống kê của tổ chức National Sleep Foundation (Tổ chức quốc gia chuyên ...

Hệ thống Cảnh báo Ngủ gật, ngăn Tai nạn Giao thông của hai Sinh viên

Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, hệ thống cảnh báo ngủ gật sử dụng FPGA được ...

Công nghệ giúp xe tăng nhìn xuyên trận địa, phát hiện địch ẩn nấp từ xa sẽ sớm được ứng dụng rộng rãi

Một công nghệ mới hứa hẹn sẽ hỗ trợ binh sỹ quan sát tình hình chiến trận từ ...

Bloomberg: iPhone mới có thể sẽ là đòn đánh chí tử vào các nhà mạng

Với khả năng hỗ trợ eSIM, có thể cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi nhà ...