-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Máy tự động hóa

ĐỒ GÁ HÀN XE LĂN

Mô tả chung: Trước đây, không có đồ gá thì năng xuất thấp, không chính xác , kém mỹ quan.Nhóm cán bộ CEE đã chế tạo được bộ đồ gá chuyên dụng để hàn cổ phuốc xe lăn và cả lô 10 chiếc đảm bảo kích thước đều đặn, thuận tiện lắp ráp.Hội đồng sáng kiến trường Duy Tân đã ra quyết định công nhận số 2046/ QĐ- ĐHDT.

Giá: 0 VNĐ