-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Huỳnh Nil Giang

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên Viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  huynhnilgiang@dtu.edu.vn

Lý lịch:  Học Đại học tại Trường ĐH Duy Tân