-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Huỳnh Nil Giang

Chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông

Chức vụ:  Chuyên Viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  nilgiang.electronic91@gmail.com

Địa chỉ:  Hòa Minh - Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Lý lịch:  Học Đại học tại Trường ĐH Duy Tân